2020-02-03 – Göteborg – Saabs rymdsatsning

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

Tid: kl 16:30
Datum: 3 februari
Plats: Sportstugan, mellan RUAG Space och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).

Detta föredrag kommer att presentera de aktiviteter inom rymddomänen som Saab arbetar med. En överblick av två olika erbjudanden inom denna domän visas i mer detalj. En av dessa erbjudanden är om hur information från satellitdata extraheras och fusioneras i andra ledningssystem som Saab erbjuder. Med den explosion av satelliter och de bilder samt information som dessa ger, väntas denna informationskälla bli allt viktigare framöver. Inom satsningen och erbjudandena ingår också en utveckling av en markbaserad rymdövervakningsradar. Denna rymdövervakningsradar kan övervaka satelliter, upptäcka okända objekt i bana samt även ballistiska missiler.
Mer information samt även intervju med nyckelpersoner finns på https://saab.com/content/space/

Föredraget hålls av Anders Höök som ingår i den grupp på Saab som arbetar med detta. Anders Höök är Senior Specialist för området Sensor Technology Strategies, inom affärsområdet Surveillance på Saab.

Anmälan om deltagande görs
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)

Anmälan till föredrag oss till handa senast klockan 12 den 3 februari.

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »