2020-03-xx – Göteborg – Föredrag i mars

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

Tid: kl 16:30
Datum: 9-12 mars
Plats: Sportstugan, mellan RUAG Space och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).

Vi har bestämt vilken vecka men inte exakt vilken dag som vi avser ha föredraget. Föredraget är inte bestämt ännu.

Anmälan om deltagande görs
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Comments are closed.

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »