2020-05-18 – Göteborg – Föredrag och årsmöte – INSTÄLLT!

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

Anmälan om deltagande görs
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)

Vi har bestämt dag som vi avser ha årsmötet. Föredraget är inte bestämt ännu.

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »