2022-05-24 – Göteborg – Årsmöte med föredrag

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

Tid: kl 16:30
Datum: 24 maj
Plats: Sportstugan, mellan beyond gravity och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).

Vi börjar med årsmötet 16:30 och fortsätter sedan med föredraget från ca. 17:00.

Det stoft och damm som finns i rymden – det skymmer sikten för oss, men bidrar också till att galaxer kan utvecklas, genom växande svarta hål och stjärnfödslar. Föredragshållare är Susanne Aalto, professor i radioastronomi vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Susanne är 2021 års William Chalmersföreläsare och detta föredrag är baserat på det föredrag hon höll på Chalmers i november 2021 med titeln ”Galaxernas mörka hjärtan – där molekyler mättar monster”.

Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall vara oss tillhanda senast måndagen den 23 maj klockan 12 med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com eller per SMS-meddelande, 0708-31 44 09 till Hans-Olof Hansson (OBS, helst inte som samtal)  

 

Translate »