2022-10-13 – Malmö – Haverierna med Boeing 737 MAX, orsakerna och åtgärderna

Piloten och flygingenjören Sven Hammarberg föreläser om haverierna med Boeing 737 MAX, orsakerna och åtgärderna.

Lokal: Heleneholms Idrottsförenings Klubbstuga, som kommer att vara vårt mötesställe framöver.

För de som åker buss eller promenerar är adressen Ystadsvägen 23 B, som är på lilla gatan invid Heleneholms gatukök.

För bilburna infart Eriksfältsgatan strax öster om Heleneholms kraftverk, parkering framför f.d. Lärarhögskolan. Se bilagd kartskiss.

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.

Välkomna!!

Styrelsen

Translate »