2022-10-25 – Trollhättan – Erfarenheter av Herkules i svensk tjänst

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Datum/tid: 25 oktober, kl. 17.00

Plats: Utställningshallen Malöga, GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan

Föredrag av Per Carleman:

Erfarenheter av Herkules i svensk tjänst

Agenda

  • Framtida ersättare till Hercules
  • Specialförbandsinsatsen i Afrika – Takuba
  • Evakueringsinsatsen i Kabul – Lindorm

Bakgrundsinformation 

Övlt Per Carlemalm
Chef för Transportflygskvadronen (Tp84) på F 7
Samordna Försvarsmaktens evakuering av Kabul
Flugit Tp84/Hercules sedan 1997

Anmälan om deltagande görs senast den 23:e oktober,

helst e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com alternativt
telefon 0520-29 25 49 Per Widström eller 0520-29 13 21 Anders Lundbladh.

Välkomna!

Translate »