2022-11-24 – Trollhättan – Människan i flyget, en risk eller en tillgång?

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag

Datum/tid: 24 november, kl. 17.00
Plats: Utställningshallen Malöga, GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan

Föredrag av Håkan Björkälv:

Vitruvianska mannen             Håkan Björkälv

– Hur har utredningar gått från tekniska påpekanden till människans påverkan på flygsäkerheten?
– Individens, gruppens och företagets kultur och värderingar påverkar hur säkert det flygande systemet är.
– Vi tittar närmare på några haveriutredningar kring säkerhetskultur och hur ser flygmotorindustrin på människans påverkan på säkerheten.
 

Anmälan om deltagande görs senast den 22:a november,
helst e-post till adm.flygtekniska.foreningen@gknaerospace.com alternativt
telefon 0520-29 25 49 Per Widström eller 0520-29 13 21 Anders Lundbladh.

Välkomna!

Translate »