2023-01-30 – Stockholm – Lunchseminarium. Axel Bååthe berättar om Saab Rainforest.

Välkommen på lunchseminarium på KTH, måndagen den 30 januari kl 12.15-13.00.

Axel Bååthe (MSc, KTH) berättar om projektet Rainforest på Saab, enligt nedan:

Regnskogen är Saab Aeronautics interna start-up för att utmana det konventionella. Regnskogens fokus är att i agila tvärfunktionella team jobba med att utveckla möjliga framtida produkter som kan ingå i Saabs framtida produktportölj. I det fruktansvärda kriget som just nu pågår i Ukraina har vi sett många kreativa och okonventionella strategier och produkter som skördat framgång. För ett stort försvars- och säkerhetsföretag som Saab är det av yttersta vikt att inte fastna i gamla hjulspår när det gäller innovation och produktutveckling och här är Regnskogen en del i att kunna lansera framtida disruptiva produkter.

I detta lunchföredrag kommer Axel Bååthe, chef för Regnskogen, prata om Regnskogens verksamhet och om Regnskogens första expedition, Ruby. Ruby är ett tjänstebaserat autonomt flygsystem med främsta uppgift att rädda liv där inget annat funkar. Detta kan vara både i en militär och en civil kontext. Axel kommer beskriva hur additiv tillverkning (3D-printing), modern molnteknologi och tjänstebaserade affärsmodeller hänger ihop och alla bär en liten nyckel för att låsa upp stora möjligheter med framtida disruptiva flyglösningar.

OBS! Deltagarantalet är begränsat. FTF bjuder på en wrap och dricka till de först anmälda. V.g. anmäl dig senast fredag em till anmalan@ftfsweden.se

Entré: Teknikringen 8, vån 2
Rumsnr: 2206 Vån: 02
Byggnad: Flyget, Campus: KTH Campus
Populärnamn: Munin

Translate »