2023-05-11 Stockholm – Årsmöte med utdelning av Thulinmedalj i guld och Ulla Teige diplom plus middag

Kallelsen med dagordning och information om middagen kan laddas ner här: FTF-AM-230511-kallelse

OBS Anmälan till middagen och betalning senast onsdag 3 maj !

Notera att FTF jubilerar 2023 – 90 år sedan FTF bildades! 

Translate »