2023-05-22 – Göteborg – Årsmöte med föredrag “Insect and insect-inspired flight”

Tid: kl 16:00
Datum: 22 maj
Plats: Sportstugan, mellan beyond gravity och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).

Mötet inledds klockan 16 med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Därefer följer föredraget klockan 16:30.
“Insect and insect-inspired flight”

“Over the past 300 million years, insects have evolved exceptional flight capabilities. Yet only in the last three decades have their flight mechanics become clear. In this talk we’ll discuss recent advances in the study of insect flight, and how these bring the prospect of insect-inspired micro-air-vehicles closer to reality”.

Föredragshållare: Arion Pons Assistant professor at Chalmers University of Technology, with a background in mechanical engineering (MSc, PhD) and life sciences (Postdoc). Föredraget hålls på Engelska.

Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall vara oss tillhanda senast den 18 maj klockan 12 med e-post till hans-olof.hansson@beyondgravity.com eller per SMS-meddelande, 0708-31 44 09 till Hans-Olof Hansson (OBS, inte som samtal).

Translate »