2023-09-07 Webföredrag om styrdatorer för satelliter

2023-09-07 kl 18.30 Webföredrag om styrdatorer för satelliter – Torbjörn Hult

Rymdelektronik från Göteborg har spritts över stora delar av vårt solsystem som väsentliga enheter i flera vetenskapliga missioner som utforskat både solsystemet och hela universum. En av de mer spektakulära missionerna är Rosetta, som bl.a. gjorde ett försök att landa på en komet, och där dess styrdator från Göteborg återanvändes för missionerna Mars Express och Venus Express. Missionen Cassini/Huygens genomförde en lyckad landning på Saturnus måne Titan och data från färden genom Titans atmosfär och från 54 minuters drift på Titans yta skickades via 2 st svenska S-bandsändare.

För observationer av universum används satelliter som ofta placeras i omloppsbana runt Lagrangepunkt 2 och där har farkoster som Herschel, Planck, GAIA och den nyligen uppskjutna Euclid styrdatorer från Göteborg. SOHO ligger i omloppsbana runt L1 och observerar solen sedan 1995. SOHOs mission var tänkt att vara 3 år men har nu en förlängd mission till 2025. JUICE sköts upp i våras och skall undersöka Ganymedes, Callisto och Europa, som alla är potentiellt beboeliga månar.  Plato är ett rymdteleskop som skall leta planeter i den beboeliga zonen runt 1 miljon stjärnor.

Torbjörn Hult har arbetat med datorer och datahanteringssystem för raketer och satelliter sedan 1981 med specialisering på framförallt feltoleransteknik. Han har även varit gästföreläsare inom dessa områden på Chalmers, MDH i Västerås och LTU i Kiruna.

HUR KAN DU DELTA?
Skicka din anmälan via mail till anmalan@ftfsweden.se senast 5 september.
En länk for deltagande kommer att skickas ut 6 september till anmälda.

Translate »