2023-09-26- Göteborg – GlobalEye till Sverige

Flyg och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag,
Tid: kl 16:30
Datum: 26 september
Plats: Beyond Gravity (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark)

GlobalEye ger spanings- och ledningsförmåga över luftrum, hav och mark samt kan skicka information i realtid till enheter i såväl Flygvapnet som Armén och Marinen. Detta ger en samlad lägesbild av vad som sker i omgivningen samt gör det möjligt att tidigt upptäcka hot. Utöver den militära förmågan kan GlobalEye också användas för att ge stöd till det civila samhället och totalförsvaret, exempelvis genom ledning och koordinering i räddningsinsatser vid naturkatastrofer eller större olyckor på land eller till sjöss.

Sverige har beställt två stycken GlobalEye och med en option på ytterligare två. Karl Ekvall, Product Manager för GlobalEye på Saab, kommer och berättar om detta.

 

Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall vara oss tillhanda senast den 25 september klockan 12 med e-post till hans-olof.hansson@beyondgravity.com eller per SMS-meddelande, 0708-31 44 09 till Hans-Olof Hansson (OBS, inte som samtal).

Translate »