2024-04-17 – Göteborg – Framtiden för rymdkommunikation

Flyg och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag,
Tid: kl 16:30
Datum: 17 april
Plats: Beyond Gravity (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark)

Joakim Johansson kommer att prata om framtiden för rymdkommunikation inklusive bakgrund och drivkrafter bakom ”New Space”.

Joakim Johansson disputerade 1988 i Radio- & rymdvetenskap på Chalmers, och arbetade med telekom- och radarantenner på Ericsson 1994 – 2008. 2002 – 2005 var han adjungerad professor vid MC2 på Chalmers och startade ett internationellt mastersprogram i mikrovågsteknik. 2008 – 2023 var han lead engineer / chief engineer i antennteknik på Beyond Gravity AB (f d RUAG Space, f d Saab Space), och är numera pensionär.

 

OBS! Detta föredrag ersatta GPS/GNSS satellitbaserade navigationssystem och deras känslighet för störningar som på grund av sjukdom fick ställas in.

Translate »