ACS Webinarserie Hållbart Flyg

Aerospace Cluster Sweden (ACS) genomförde under december 2020 tre webbinarier under titeln ”Hållbart Flyg”.

Den länkade rapporten sammanfattar fakta och möjliga framtidsscenarier presenterade av Swedish Aeronautical Research Center, Saab och GKN.

Translate »