Årets Thulinmedaljörer utsedda: Guld till Marcus Wandt; Silver till Daniel Eckerström och Roy Kihlén

FTF och IVA har 2024 beslutat utdela Thulinmedaljen i guld till Marcus Wandt för hans utomordentligt förtjänstfulla insatser för svensk och internationell flyg- och rymdteknisk verksamhet. Marcus Wandt har som stridspilot och astronaut starkt bidragit till att sprida kunskap till både specialister och allmänhet om både flyg- och rymdteknik.

FTF och IVA har 2024 beslutat utdela Thulinmedaljen i silver till Daniel Eckerström och Roy Kihlén för deras avgörande insatser inom utvecklingen av fiberoptiska temperaturmätningssystem för flygplan. Daniel Eckerström och Roy Kihlén har tillsammans utvecklat fiberoptiska temperaturmätnings- system för flygplan vilket resulterat i ökad flygsäkerhet, förenklat underhåll och reducerad vikt. Tekniken återfinns idag i både Airbus och Saabs flygplan.

Medaljerna delas ut vid FTF årsmöte den 16:e maj 2024.
Se pressrelease 240327: Pressmeddelande 2024 Thulinmedaljörer och Ulla Teige diplom

Translate »