2020-09-24 Årsmöte FTF Stockholm

Kallelse till Årsmöte FTF Stockholm 2020-09-24

Under rådande förhållanden, med risk för virusspridning och eftersom vi är många som tillhör någon riskgrupp, kommer vi att genomföra det försenade Årsmötet 2020 per video.

Vi är samtidigt angelägna om att utdelningen av Thulinmedaljerna sker högtidligt och inför publik, varför vi väljer att dela ut 2020 års medaljer vid nästa Årsmöte i maj 2021. Motiveringarna kommer dock att läsas upp på det kommande videomötet.

Under våren och sommaren har otaliga möten och konferenser genomförts per video och det finns goda erfarenheter från dessa. Emellertid kan det vara nödvändigt att träna lite grand på tekniken och procedurerna. Vi kommer därför att erbjuda en möjlighet till test och träning av videotekniken någon tid före Årsmötet.

Länk för inloggning och test kommer skickas till de som föranmält sig till 2020-09-21.
Anmäl deltagande till sekretariat@ftfsweden.se

Mötet kommer genomföras i Microsoft Teams som ger möjlighet att ansluta via web-läsaren.

Ladda new kallelsen som PDF här: FTF ÅM 200924 Kallelse

Med vänlig hälsning
Roland Karlsson
Ordförande FTF

Translate »