Årsmötet 2020 med utdelning av Thulinmedaljer senareläggs

Årsmötet 2020 med Thulinmedaljutdelning var planerat till 14 maj 2020.
Pga Coronasituationen har styrelsen beslutat att senarelägga detta till efter sommaren. Förhoppningsvis kan årsmötet genomföras i september.

Translate »