CEAS Aeronautical and Space Journals

Vår Europeiska ”paraplyorganisation” CEAS ger ut olika publikationer och tidskrifter:
– En nyhetsbulletin (kvartalsvis)
CEAS Quarterly Bulletin
– Två tidskrifter (halvårsvis) med teknisk/vetenskapliga artiklar:
CEAS Aeronautical Journal: Description
and Full list
CEAS Space Journal: Description and Full list

Läs mera om CEAS i vänsterspalten på FTF hemsida
och på CEAS hemsida www.ceas.org.

 

Translate »