Malmö – 2017-03-16 Ändrat se nedan. (Ett flygarliv – Olle Jensen)

Kallelse till marsmöte i

Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen

I samarbete med Svensk Flyghistorisk Förening Skåneavdelningen

Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 18.30

Observera veckodag. Och plats (se nedan).

(Olle Jensen berättar om ett flygarliv.)  P.g.a. sjukdom blir det föredrag av Sven Stridsberg om flygmotorer istället.

Olle Jensen,

76 år, pension år 2000 efter 42 års yrkeskarriär som pilot i Flygvapnet. Uppväxt i Bergslagen, folkskola och realexamen. Antagen som fältflygare 1958 och anställd på ett sexårskontrakt. Flög Lansen 19 år gammal och senare flera andra flygplantyper. Efter vidareutbildning fast anställd och officer. Flyger nu privat i Wapnö Flygklubb och är regionsordförande för Svensk Flyghistorisk Förening i Halland.

Lokal: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7, ingång

Skånska Ingenjörsklubben, västra gaveln.

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas mot en mindre avgift.

Landgång, om så önskas, beställes på mejl genom Tycho Andersson

e.t.andersson@tele2.se eller tfn 046-25 31 66 senast måndag före mötet.

Länk till bilder.

Välkomna!!

Styrelsen

Translate »