FTF:s yttrande om elflyg

Myndigheten Trafikanalys publicerade i oktober en rapport ”Elflyg – början på en spännande resa” (TA 2020:12). Rapporten kan laddas ned HÄR.

En arbetsgrupp inom FTF styrelse har utarbetat ett yttrande över rapporten med kompletterande synpunkter kring svenska satsningar på elflyg. FTF:s yttrande, som godkänts av föreningens styrelse, har skickats till ett antal berörda myndigheter. FTF:s yttrande kan laddas ner HÄR.

Translate »