FTFs tryckta medlems-matrikel för 2018

 

Medlemsförteckningen för FTF gällande 2018 finns nu att hämta hos respektive lokalförening,  bl.a. vid sammankomster, föredrag och andra evenemang i FTF. Kontakta Din lokalförening för närmare information.

Uppgifterna i matrikeln bygger på sammanställning av medlemslistorna som erhållits under våren 2018 från lokalföreningarna. Matrikeln innehåller även föreningens stadgar, Thulinmedaljörer, ordföranden, m.m. Sedan förra utgåvan, 2015, har portokostnaden fördubblats och är nu dubbelt så hög som produktionskostnaden av matrikeln. Det är därför sannolikt att medlemsmatrikeln 2018 är den sista som utges i pappersformat.

Translate »