Göteborg 2015-11-24

Sondraketer – avancerade rymdresor till låg kostnad

Publicerad 22 oktober 2015

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: den 24 november kl 16:30 
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11 (Kallebäcks Teknikpark).

En typisk sondraket befinner sig utanför jordens atmosfär mindre än tio minuter. Forskning är en av flera tillämpningar, där man – den korta tiden till trots – hinner studera universum med världens vassaste mätinstrument och ibland gör banbrytande upptäckter. NASA har världens största sondraketprogram, men också ESA och Sverige utför sondraketflygningar, bla från Esrange utanför Kiruna. Vi gör en resa från tidigt 70-tal och diskuterar sondraketer och den bakomliggande teknologin, en resa som dessutom överblickar föredragshållarens hela yrkeskarriär.

Lars Ljunge är numera pensionär och konsult, efter att ha upplevt fyra spännande årtionden i rymdbranschen på RUAG Space och dess föregångare i Linköping.

Efter föredraget bjuder RUAG Space på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast den 20 november klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 0706-062721 till Bengt Isaksson.

OBS! Elektronisk anmälan online fungerar ännu inte med föreningens nya webb.

OBS! Detta föredrag är öppet för medlemmar från både FTF och SFF. Ange i anmälan vilken förening som du tillhör. Det är obligatorisk anmälan för deltagande så att vi kan planera lokal och förtäring. Välkomna!
Läs mer om Samverkan FTF – SFF här.

Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 100 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »