Göteborg 2016-03-16

Flygtekniska föreningen i Göteborg inbjuder till föredrag

Tid: den 16 mars kl 16:30
Plats: Saab EDS, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark).

”Remote Tower” är ett koncept där trafikledningen vid en flygplats utförs på distans. Den vanligaste tillämpningen är för små flygplatser där flygtrafiken kan ledas från en större flygplats, som har ett bemannat flygledartorn. I systemet integreras sensorer (kameror av olika typer, akustiska sensorer) och panoramadisplayer (upp till 360o) med de normala arbetsplatserna för flygledare.

Sverige (Saab och LFV) har varit ledande i utvecklingen av ”Remote Tower”. De finns nu i drift på ett antal flygplatser runt om i världen.

Johan Sehlstedt, Saab EDS, informerar om verksamheten.

Efter föredraget bjuder SAAB på öl och smörgås

 

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 14 mars klockan 12:00,
med e-post till lars.xx.lundberg@saabgroup.com
eller på telefon 0706-062721 till Bengt Isaksson

Translate »