Göteborg 2016-04-12

GlobalEye – Saabs nya system för flygburen spaning och ledning (AEW&C)

GlobalEye användes för såväl luft-, havs- som markövervakning. Ett nytt modernt bärarflygplan med lång räckvidd ger avsevärt bättre uthållighet och större bekvämlighet för besättningen. Den nya radarteknologin, som vi berättat om vid ett tidigare tillfälle, ger systemet en kraftigt ökad spaningsförmåga.

Om detta och mycket därtill informerar Lars Ekström, Saab EDS  tisdagen 12 april kl 16.30 på Saab EDS.

Efter föredraget bjuder SAAB på öl och smörgås

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 11 april klockan 12:00,
med e-post till lars.xx.lundberg@saabgroup.com
eller på telefon 0706-062721 till Bengt Isaksson

Translate »