Göteborg 2016-05-10

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till årsmöte och föredrag.

Föredraget på årsmötet kommer att handla om ESAs europeiska samarbetsprojekt Euclid. Satelliten Euclid är en mission som är planerad att skjutas upp i slutet av 2020. Euclid skall kartlägga geometrin av det ”mörka” universum, dvs. hur mörk energi och mörk materia är fördelat  i universum. Eftersom universum till 95% består av dessa komponenter kommer resultaten från Euclid att hjälpa till med förståelsen av hur universum utvecklats och kommer att utvecklas.

RUAG Space i Göteborg har ansvaret för satellitens datahanteringssystem, bestående av styrdatordator, I/O-system och massminne för lagring av vetenskapliga data.

 

Föredragshållare är inte helt bokad men det blir antingen någon från RUAG Space eller ESA.

 

Årmötesförhandlingarna startar klockan 16:00

Föredraget startar sedan 16:30

 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och föredraget bjuder RUAG på öl och smörgås

 

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 6 maj klockan 12:00,
med e-post till mailto:hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon 0706-062721 till Bengt Isaksson

 

 

Translate »