Göteborg 2016-10-13 Aeolus – satelliten som alltid skjuts upp!

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag.

Tid: kl 16:30
Plats: RUAG Space, Solhusgatan 11  (Kallebäcks Teknikpark).

Efter år av tekniska problem och konstanta uppskjutningar av tidsplanerna, börjar satelliten nu bli klart för den slutliga uppskjutningen – med en VEGA raket från Franska Guyana i slutet av nästa år.

Aeolus projektet ska för första gången observera den globala dynamiken i jordens atmosfär. Hittills kan man bara studera molnens rörelser och i kombination med tryck och temperatur gissa sig till en modell av rörelserna i atmosfären. Med hjälp av en helt ny teknik inbyggd i instrumentet på Aeolus satelliten kan vi mäta hastigheten av luftmolekyler under klar himmel och hastigheten av vattendroppar eller föroreningar i moln och aerosols med en noggrannhet av 1 m/s. Detta kommer att ge en helt ny bild av hur den globala atmosfären beter sig, givetvis väldigt användbart för noggrannare väderprognoser, men också fundamental information för klimatforskare.

Anders Elfving är projektledare på ESA/ESTEC och har jobbat med rymden sedan 32 år med allt från grundläggande rymdteknik, till satelliter för astronomi och forskning om vårt solsystem, och nu senast projekt för jordobservation.

Efter föredraget så bjuder RUAG Space på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 11 oktober klockan 12:00,
med e-post till mailto:hans-olof.hansson@ruag.com
eller på telefon, gärna som SMS eller röstmeddelande, 0734-378603 till Lars Lundberg


Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 100 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »