Göteborg – 2017-09-27 – Rymdåldern – hur den började för 60 år sedan

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag.

Tid: kl 16:30
Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark).

Föredraget hålls av Sven Grahn – hedersdoktor och pionjär inom svensk rymdverksamhet berättar om hur allt startade med den första satelliten Sputnik som Sovjetunionen sköt upp 1957.

Inbjudan till föredraget finns även på Facebook. Använd gärna den för att bjuda in vänner och som påminnelse på ditt deltagande. Notera att en anmälan på aktiviteten på Facebook INTE räknas som anmälan till aktivieten. Anmälan måste ske som angivet nedan.

 

Efter föredraget så bjuder RUAG Space på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 25 september klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)


Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten. Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1. Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »