Göteborg – 2018-03-28 – BIOMASS – the first UHF-band synthetic aperture radar in space

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag.

Tid: kl 16:30
Datum: 28 mars
Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark).

BIOMASS was selected by the European Space Agency as the 7th Earth Explorer in 2013 and is planned for launch 2022. Its main objective is to provide yearly global forest biomass maps for advancing carbon cycle science. The talk will describe the mission, its current status as well as research which supported successful mission selection.”

Föredraget hålls av Lars Ulander från Chalmers.

Inbjudan till föredraget finns även på Facebook. Använd gärna den för att bjuda in vänner och som påminnelse på ditt deltagande. Notera att en anmälan på aktiviteten på Facebook INTE räknas som anmälan till aktivieten. Anmälan måste ske som angivet nedan.

 

Efter föredraget så bjuder RUAG Space på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 25 mars klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)


Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten.
Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1.
Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »