Göteborg – 2018-11-07 – Att leta efter exo-planeter som kan hysa liv

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag.

Tid: kl 16:30
Datum: 7 november
Plats: RUAG Space, Solhusgatan  (Kallebäcks Teknikpark).

Välkommen på ett föredrag om ESAs senaste vetenskapliga mission, PLATO. Målet med PLATO är att leta efter Jord-liknande exo-planeter som roterar kring stjärnor som liknar vår Sol och som har förutsättningar att hysa liv. Idag finns ca 3800 identifierade exo-planeter men bara 46 st st små planeter med en radie mindre än dubbla Jord-radien. De flesta av dessa ligger dessutom ganska nära sin stjärna och blir grillade utanför den beboeliga zonen som ligger ungefär där Venus och Jorden befinner sig och där det är lagom varmt.

Föreläsare är Lennart Andersson som är systemingenjör och tekniskt ansvarig för det Command and Data Mangement System, som RUAG Space skall leverera om några år i god tid till den planerade uppskjutningen i slutet av 2026.

Inbjudan till föredraget finns även på Facebook. Använd gärna den för att bjuda in vänner och som påminnelse på ditt deltagande. Notera att en anmälan på aktiviteten på Facebook INTE räknas som anmälan till aktivieten. Anmälan måste ske som angivet nedan.

 

Efter föredraget så bjuder RUAG Space på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 5 november klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)


Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten.
Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1.
Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »