Göteborg – 2019-01-29 – Voyager –Tidernas största rymdäventyr

Flyg- och rymdtekniska föreningen inbjuder till föredrag.

Tid: kl 16:30
Datum: 29 januari
Plats: Sportstugan, mellan RUAG Space och SAAB (Solhusgatan, Kallebäcks Teknikpark).
Vägvisning till Sportstugan är markerad på bilden till höger.

Presentationen handlar om Voyager-sondernas historia och resa ut ur solsystemet, om upptäckterna de gjorde och personer bakom projektet. Fabian fokuserar också på budskapen som finns med ombord på ”The Golden Record” – den guldskiva med musik, hälsningar och bilder som finns med på sonderna och som nu lämnat solsystemet. Voyager skapar rubriker i media https://www.popularastronomi.se/2018/12/voyager-2-intar-rymden-mellan-stjarnorna/

Fabian Bengtsson är journalist och skriver bland annat för Populär Astronomi.

Inbjudan till föredraget finns även på Facebook. Använd gärna den för att bjuda in vänner och som påminnelse på ditt deltagande. Notera att en anmälan på Facebook INTE räknas som anmälan till aktivieten. Anmälan måste ske som angivet nedan.

Efter föredraget så bjuder RUAG Space på öl och smörgås.

Anmälan om deltagande skall göras senast
den 28 januari klockan 12:00,
med e-post till hans-olof.hansson@ruag.com
eller per SMS-meddelande, 0709-285040 till Andreas Billström (helst inte som samtal)


Även du som ännu inte är medlem är välkommen att anmäla dig till detta föredrag och som medlem i föreningen. Medlemsanmälan görs bäst via hemsidan.
Vårt program omfattar normalt fyra föredrag på våren och tre på hösten.
Årsavgiften är 150 SEK och betalas till plusgiro 119 5459-1.
Vi behöver ha uppgift om namn, adress, telefon och e-post adress.

Translate »