Göteborg 2016-04-07

P.g.a nyligen införda restriktioner från brandmyndigheterna vad avser antal personer i Gatenhielmska huset kommer mötet den 7/4 att äga rum i Sjömanskyrkan, vid Stigbergstorget snett emot Gatenhielmska. Tid: 19:00

Tor 7 apr

Flyghistorikern och SFT-redaktören Sven Stridsberg håller ett föredrag om:
Aningslös försvarspolitik 1939 med tillkomsten av F9 och F10 som exempel.

Detta föredrag från SFF är öppet för medlemmar i FTF. Ingen föranmälan.

Translate »