Gunnar Lindqvist har avlidit

Hedersledamoten i Flyg- och rymdtekniska Föreningen Gunnar Lindqvist har avlidit

Hedersledamoten i Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, och tillika Generalmajoren, Gunnar Lindqvist, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Gunnar Lindqvist skulle ha fyllt 90 år några dagar efter sin död.

Gunnar Lindqvists insatser för FTF har varit synnerligen värdefulla och på ett utomordentligt sätt främjat föreningen och dess syften under en lång period av år och han kallades därför till hedersledamot i FTF år 2011. För sina betydande insatser för svensk flygteknik tilldelades Gunnar Lindqvist Thulinmedaljen i silver redan 1968 och Thulinmedaljen i guld 1984.

Läs hela minnestexten här: Gunnar Lindqvist_minnestext

Translate »