Förslag inför KTH Flygsektions 50-års jubileum

Flygsektionen på KTH firar i år 50 år med olika events. Bl. a. kommer man att anordna en arbetsmarknadsmässa för studenter 2 oktober . Läs mera om detta i infobladet: Flygsektionen_jubileum_företag
Sprid informationen vidare och verka för att ditt företag tar kontakt och deltar.

Translate »