Göteborg – Julhälsning 2020

Hej alla medlemmar i FTF Göteborg,

Det här året har ju varit ganska annorlunda och de flesta av oss har fått förändra sitt sätt att leva ganska drastiskt. Detta gäller ju också FTF i Göteborg, där vi lyckades hinna med två föredrag innan situationen förvärrades och vi tvingades inställa alla föredrag tills vidare. Vi har inte tyckt det vara aktuellt med att ha föredrag via webben eftersom en stor del av värdet med föredragen ju är den sociala samvaron. De andra lokalavdelningarna i FTF har resonerat likadant men det finns en möjlighet att FTF centralt, med hjälp av lokalavdelningarna, under vintern kommer att arrangera några kortare webb-seminarier med intressanta ämnen som kan intressera många.

Ni som har tittat på hemsidan har kanske sett att det startats upp en ny lokalavdelning i Kiruna. De vill gärna vara med och berätta om vad som händer där uppe och det finns ett antal verksamheter, utöver Esrange och IRF, som är mycket spännande.

Vi hade ett förenklat årsmöte här i Göteborg i början på oktober för att hantera alla ekonomiska formaliteter som en förening måste sköta, men vi gjorde inga nya val av styrelsemedlemmar. Eftersom verksamheten i föreningen är vilande sedan i mars och kommer att vara så troligtvis en bit in på 2021 så bestämde årsmötet att ingen medlemsavgift tas ut för 2021. Ni behöver således inte betala någon avgift vid detta årsskifte!

Med en förhoppning om att ni alla trots det rådande läget kan få en

God Jul och ett Gott Nytt År

Torbjörn Hult
Ordförande
Flyg- och Rymdtekniska föreningen
Lokalavdelningen i Göteborg

Translate »