Malmö 2016-11-17 På jakt i blåa vatten efter pirater.

 

Kallelse till novembermöte i

Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen

I samarbete med Svensk Flyghistorisk Förening Skåneavdelningen

Torsdagen den 17 november 2016 kl. 18.30

Observera veckodag

På jakt i blåa vatten är titeln på överstelöjtnant Per-Olov Carlssons föredrag om svensk helikopterverksamhet i jakten på

pirater i Adenviken och Indiska Oceanen.

Lokal: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7, ingång

              Skånska Ingenjörsklubben, västra gaveln.

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.

Landgång, om så önskas, beställes på mejl genom Tycho Andersson

e.t.andersson@tele2.se eller tfn 046-25 31 66 senast måndag före mötet.

Välkomna!!

Styrelsen

Translate »