Malmö 2017-02-09 Studiebesök på Örtoftaverket.

Kallelse till februarimöte i

Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen

Torsdagen den 9 februari 2017 kl. 13.30

Observera veckodag.

Vi gör studiebesök på Örtoftaverket. Kraftringens nya kraftvärmeverk invigt på hösten 2015. Verket förser Eslöv och Lund med fjärrvärme samt producerar elektrisk energi. Bränslet är avfall från skogsavverkning.

Infart till anläggningen sker från vägen Örtofta – Eslöv strax norr om Örtofta och väg 104.

Alla som deltar skall kunna gå själv utan käpp eller rullator.

Om du har svindel kan det bli jobbigt att gå på gallerdurksgolv

utomhus på 50 m höjd.

Eftersom parkeringsplatserna är begränsade rekommenderas samåkning.

Anmälan till Bengt Bengtsson senast fredag den 3 februari på telefon 0704 152519 (helst SMS) eller mejl bengt.ingmar&spray.se

Välkomna!!

Styrelsen

LÄNK TILL KARTA:    https://www.hitta.se/kartan!~55.75021,13.36401,12z/search!i=iLzgW2_55-!q=Kraftringen%20%C3%B6rtofta!t=single!st=cmp!ai=iLzgW2_55-!aic=55.78943:13.25437/tr!i=XXBqMKeQ

Kopiera den och klistra in i din webläsare.

Translate »