Malmö – 2017-10-25 Dagens databaserade hjälpmedel och Flygsäkerhet i övrigt.

Kallelse till oktobermöte i

Flyg- och rymdtekniska Föreningen, Malmöavdelningen

Onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 18.30

Föredrag av Sven Hammarberg.

Dagens flygplan, mest civila i kommersiell trafik, är utrustade med ett stort antal elektroniska databaserade hjälpmedel för att

underlätta flygning och navigering. Trots det har det, vid fel på något av dessa hjälpmedel, hänt att piloten blivit synnerligen överraskad och inte i tid gått över till manuell flygning med haveri som följd.

Om detta och Flygsäkerhet i övrigt berättar flygingenjören och f.d. JAS- piloten Sven Hammarberg från Kristianstad.

Kl 18.30 – 19.00 Filmen Biafra Babies (som det blev visningsstrul med förra gången).

Kl 19.00 Föredrag av Sven Hammarberg.

Lokal: Djupadalsskolan på Norra Hyllievägen i Malmö. (Se kartskiss på hemsidan).

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.

Välkomna!!

Styrelsen

Nästa möte:

Torsdagen den 16 november, tillsammans med Flyghistorisk Förening, på Tekniska Museet i Malmö kl. 18.30:

Knut Övrebö överingenjör på SAAB i

Linköping berättar om framtida flygprojekt på SAAB

Translate »