Malmö – 2017-11-16 Möte med ändrat mötesinnehåll

Kallelse till novembermöte i

Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen

I samarbete med Svensk Flyghistorisk Förening Skåneavdelningen

Torsdagen den 16 november 2017 kl. 18.30

Observera veckodag

Under ändring     Under ändring     Under ändring

 

Föredragshållare ändrad till Mikael Carlsson.

Mer info kommer.

 

Lokal: Malmö Tekniska Museum, Malmöhusvägen.

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.

Landgång, om så önskas, beställes på mejl genom Tycho Andersson

  e.t.andersson@tele2.se    eller tfn 046-253166 senast måndag före möte.

Välkomna!!

Styrelsen

Translate »