Malmö–2017-11-18–Dementerar de felaktiga uppgifter som orsakade inställt föredrag.

Dementi till vissa uppgifter i kallelse till möte 16 november 2017

Genom en beklaglig informationsmiss i FTF Malmöregionens styrelse, olyckliga omständigheter samt missförstånd har flertalet faktauppgifter i kallelsen olyckligtvis blivit fel. Vi beklagar djupt detta.

Kallelsen borde ha haft nedanstående innehåll:

FCAS- Saabs studie om framtida luftstridskrafter

Knut Övebö berättar om FCAS- Future Combat Air System- en proaktiv Saab-studie kring framtidens operativa behov, tekniska möjligheter och tänkbara lösningar för luftförsvaret – och inte bara för Sverige. Studien har utgått från framtida stridsflyg men har med tiden breddats och omfattar nu i stort hela flygdomänen.

Knut är chefsingenjör och produktledare för framtida militära flygsystem på Saab Aeronautics i Linköping.

Styrelsen

(P.s.  kallelsen kom på mail (från programgruppen,) till webhanteraren,  som koperade och klistrade in på hemsidan.)

 

Translate »