Malmö – 2018-03-15 – Föredrag av Generallöjtnant Andes Silwer.

Kallelse till marsmöte i

Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen

I samarbete med Svensk Flyghistorisk Förening Skåneavdelningen

Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 18.30

Observera veckodag och plats.

 

Generallöjtnant Andes Silwer, tidigare F 10-pilot, flygvapeninspektör, insatschef och produktionschef i försvaret,
berättar om sitt liv med flyget.

Lokal: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7, ingång

Skånska Ingenjörsklubben, västra gaveln.

Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.

Landgång, om så önskas, beställes på mail genom Tycho Andersson

e.t.andersson@tele2.se eller tfn 046-253166 senast måndag före möte.

Välkomna!!

Styrelsen

Translate »