Projekt klustersamverkan inom flyg- och rymdteknik

Tillväxtverket har nyligen beslutat att genom EU-medel finansiera ett projekt för att lyfta svensk flyg- och rymdindustri i Sverige. Projektet handlar om att utveckla en nationell plattform för klustersamverkan inom flyg- och rymdteknik och startar med regionala noder i Region Östergötland och Västra Götaland, två regioner som är starka inom flyg- och rymdteknik. Läs mera i bifogat pressmeddelande: SVIFFT aerospace klusterpressmeddelande 170119

Translate »