Nominera kandidater för FTF Thulinmedaljer 2021

Inbjudan att föreslå kandidater till Thulinmedaljen i guld och silver

Thulinmedaljen är den förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige. Flyg- och rymdtekniska Föreningen utser tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin varje år sedan 1944 mottagare av medaljen som delas ut till minne av flygpionjären Enoch Thulin. Thulinmedaljen förekommer i valörerna guld, silver och brons och tilldelas personer som gjort viktiga insatser för flyg- och rymdteknikens utveckling i Sverige.

Guldmedaljen utdelas till person som utfört en utomordentligt förtjänstfull flyg- eller rymdteknisk gärning.

Silvermedaljen utdelas till person som genom självständigt arbete, avhandling eller konstruktion främjat den flyg- eller rymdtekniska utvecklingen. Se vidare https://ftfsweden.se/thulinmedaljen/

Förslag lämnas till Thulinkommitténs ordförande Håkan Seipel hakan.seipel@fmv.se eller sekreterare Björn Jonsson bjorn.jonsson@fmv.se snarast.

Translate »