Ove Dahlén har avlidit

Provflygaren, företagsledaren, m.m. Ove Dahlén har avlidit. Ove Dahlén har sedan femtiotalet gjort stora insatser för Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF), där han bl.a. varit ordförande i Lokalavdelningen i Malmö, samt ledamot i Thulinkommittén. Ove tog även initiativ till Enoch Thulindiplomet, som utdelas vart femte år till person eller organisation som gjort en unik och betydelsefull pionjärinsats inom något område av svensk flygteknik.

Ove anställdes som ingenjör vid dåvarande Malmö Flygindustri (MFI) 1955 och var delaktig i pionjärarbetet med tillverkning av strukturer i armerad plast, bl.a. flygplansdelar. Ove var också ansvarig för flygutprovningen av MFIs flygplan, MFI 15 och 17, m.fl. När MFI köptes upp av Saab, blev Ove ansvarig för försäljningen av Saabs trafikflygplan 340 i Nordamerika. Arbetet var synnerligen framgångsrikt. Ca 60 % av de 459 tillverkade flygplanen såldes till Nordamerika. Hans engagemang i USA ledde vidare 1989 till grundandet av den s.k. Washingtonkammaren, som en avdelning av Svenska Handelskammaren i USA, där Ove var dess första ordförande och 1996-1997 var Ove ordförande i huvudorganisationen i Washington.

För sina enastående insatser för svensk flygteknik och Flyg- och rymdtekniska Föreningen tilldelades Ove Dahlén Thulinmedaljen i brons 2013 och Thulins Jubileumsdiplom 2016.

Ove var en ovanligt mångsidig och hängiven person, samt en mycket god vän. Ove lämnar ett stort tomrum efter sig, men hans gärningar lever kvar.

Roland Karlsson
FTF ordförande

Roland Karlsson överlämnar Thulins Jubileumsdiplom 2016 till Ove Dahlén

Translate »