SMF Flyg utlysning 2019

Inom ramen för Innovair och det Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) görs en SMF-satsning. Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) verksamma inom tillverkningsteknik kopplat till komposit- samt metalliska material. Läs mera på denna LÄNK

Comments are closed.

© FTF 2015 All Rights Reserved

Translate »