Stockholm 2015-12-08

Utveckling av batterier för flyg

Hur ser framtiden ut för batterier inom flygsammanhang? Vad krävs för att certifiera en batteri för flygverksamhet? Svaret på dessa frågor och ett nytt tekniskt perspektiv på framtidens flyg diskuteras av Amir S. Gohardani, Tekn. Dr. i flyg och rymdteknik.Tid: Tisdagen den 8 december, 2015 kl 18:00
Plats: Sal E52, Osquars Backe 14, KTHDr. Amir S. Gohardani började sin akademiska karriär vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Efter avlagt ingenjörsexamen i farkostteknik och civilingenjörsexamen inom flygteknik med fokus på experimentell aerodynamik och flygplans design samt avslutad tjänst som gästforskare vid  University of Florida, USA, fullföljde Amir ännu ett civilingenjörsexamen inom maskinteknik vid University of Arizona, USA. Därefter avlade han ett M.Phil. examen samt Tekn. Dr. examen inom flyg -och rymdteknik vid Cranfield University, Storbritannien.Amir arbetar som chef vid International Rectifier HiRel Products i södra Kalifornien i USA. Amir har hittills drivit framgångsrika flyg- och rymdprogram i mångmiljondollar-klassen i södra Kalifornien samt arbetat som upphandlingschef vid OHB-Sweden i Stockholm och som forskare vid Rolls-Royce University Technology Center i Storbritannien. Amir har dessutom bland annat samarbetat med NASA, ESA, Rymdstyrelsen och Totalförsvarets forskningsinstitut FOI samt undervisat vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och University of Arizona, USA, där han bland annat utnämndes till flera undervisningsutmärkelser.Amir har hittills tilldelats mer än ett 20 tal nationella och internationella utmärkelser i Europa och USA, varvid titeln hedersmedborgare i staden Tucson, Arizona, samt Årets Ingenjör i Orange County (American Institute of Aeronautics and Astronautics) i södra Kalifornien kan nämnasAmir är utsedd till ledamot av USAs delegation för Obemannade Flygsystem och styrelseordförande för American Institute of Aeronautics and Astronautics i Orange County. Han är vidare VD för den ideella föreningen Springs of Dreams Corporation i Kalifornien, USA, som årligen deltar ut ”Gohardani Presentation Award in Aeronautics and Aerospace” för kommunikatörer inom flyg- och rymdteknik.Välkommen
Roland Karlsson
Programsekreterare FTF

Translate »