Stockholm 2016-01-27B

FTF medlemmar inbjuds till ett arrangemang av KSAK-DM

Välkommen till KSAK-DMs första föredrag på våren 2016
Onsdagen 27 januari 2016 kl 18.00.
Platsen är Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm

”Det svenska flygsystemet”
Johnny Nilsson berättar om hur det gick.

Hela inbjudan här: KSAK Inbjudan 27 januari 2016

 

Translate »