Stockholm 2016-03-15

Föreningen Svenskt Flyg
Generalsekreterare Anna Wilson berättar om verksamheten inom Föreningen Svenskt Flyg: www.svensktflyg.se

Flygåret 2016!
Under 2016 har vi många viktiga och avgörande flygfrågor på regeringens agenda. Det är mycket som står på spel. Ska Sverige införa en nationell flygskatt? Vilken inriktning ska den svenska flygstrategin få, främjande av flyget eller ett mål för att nå politiska vallöften. Samtidigt pågår ett arbete med en flygstrategi på EU nivå och vi inväntar beslut från EU om Sveriges finansieringsmodell av våra mindre regionala flygplatser är olaglig. Anna Wilson från Svenskt flyg berättar om föreningens påverkansarbete och vilka effekter en svensk flygskatt kommer att få, om den införs.

Tid: Tisdagen den 15 mars, 2016 kl 18:00
Plats: Sal E52, Osquars Backe 14, KTH

Välkommen,
Roland Karlsson
Programsekreterare

Translate »