Stockholm 2016-09-20

”Legala förutsättningar för luftfart”

F.d. Flygsäkerhetsinspektören i Försvarsmakten, civ. ing Klas Jonsson, utvecklar frågeställningar kring certifiering av luftfartsprodukter, tillståndsgivning för operatörer, skillnader mellan militär och civil luftfart samt lite om regelverkens uppbyggnad.

Tid: Tisdagen den 20 september kl 18

Plats: KTH sal E52, Osquars backe 14
Kartlänk
: KARTA

Välkommen

Roland Karlsson
Ordförande FTF

Translate »