Stockholm 2016-10-26 KSAK-DM Flygtrafikledning

KSAK-DM anordnar ett föredrag om Fjärrstyrd Flygtrafikledning  den 26 oktober kl 1800 på  Tekniska museet – mera info här: ksak-inbjudan-26-oktober-2016
FTF medlemmar inbjudes att delta.

Translate »