Stockholm 2016-12-06 Framtidens ingenjörer

Gunnar Tibert, docent på KTH tillika styrelsemedlem i FTF, håller föredrag om
”Tankar om utbildning för framtidens ingenjörer i flyg- och rymdteknik”

TID: Tisdagen den 6 december, kl 18
PLATS: KTH Sal Munin, Teknikringen 8, entréplan – ingång till salen från den långa korridoren.
OBS! Entrédörren låses kl 18:00, så alla får se till att vara i tid.

Translate »